Tin tức bài viết top Idol

Tin tức bài viết top Idol
Ngày đăng: 11/05/2023 02:31 PM

Theo tiêu chuẩn CVSS 3.1, mức độ nguy hiểm của lỗi ở ngưỡng rất cao, tới 9,1/10, và có thể làm lộ thông tin của người dùng. Lợi dụng kẽ hở này, kẻ tấn công có thể đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm khi chúng được truyền tải giữa máy in HP và các thiết bị khác (như máy tính) trong mạng. 

Theo tiêu chuẩn CVSS 3.1, mức độ nguy hiểm của lỗi ở ngưỡng rất cao, tới 9,1/10, và có thể làm lộ thông tin của người dùng. Lợi dụng kẽ hở này, kẻ tấn công có thể đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm khi chúng được truyền tải giữa máy in HP và các thiết bị khác (như máy tính) trong mạng. 

Theo tiêu chuẩn CVSS 3.1, mức độ nguy hiểm của lỗi ở ngưỡng rất cao, tới 9,1/10, và có thể làm lộ thông tin của người dùng. Lợi dụng kẽ hở này, kẻ tấn công có thể đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm khi chúng được truyền tải giữa máy in HP và các thiết bị khác (như máy tính) trong mạng. 

Theo tiêu chuẩn CVSS 3.1, mức độ nguy hiểm của lỗi ở ngưỡng rất cao, tới 9,1/10, và có thể làm lộ thông tin của người dùng. Lợi dụng kẽ hở này, kẻ tấn công có thể đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm khi chúng được truyền tải giữa máy in HP và các thiết bị khác (như máy tính) trong mạng. 

Theo tiêu chuẩn CVSS 3.1, mức độ nguy hiểm của lỗi ở ngưỡng rất cao, tới 9,1/10, và có thể làm lộ thông tin của người dùng. Lợi dụng kẽ hở này, kẻ tấn công có thể đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm khi chúng được truyền tải giữa máy in HP và các thiết bị khác (như máy tính) trong mạng. 

Theo tiêu chuẩn CVSS 3.1, mức độ nguy hiểm của lỗi ở ngưỡng rất cao, tới 9,1/10, và có thể làm lộ thông tin của người dùng. Lợi dụng kẽ hở này, kẻ tấn công có thể đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm khi chúng được truyền tải giữa máy in HP và các thiết bị khác (như máy tính) trong mạng. 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline